Romano Paso Research Centre
Romsk riksorganisation med brinnande engagemang för romsk inkludering genom kunskapsspridning, utbildning, arbete och kultur.
FlashIntroRPRCStadgarMedlemskapNyheter & evenemangProjektImage GalleryOm
Medlemskap

Det finns två typer av medlemskap i Romano Paso, fullt medlemskap eller stöd medlemskap. Skillnaden mellan dessa två är att stödmedlemmar inte äger rösträtt, men har i övrigt samma rättigheter som övriga medlemmar. Detta innefattar rätten att begära information om föreningens verksamhet, komma med förslag och rätten att delta i föreningens aktiviteter.

 

Läs gärna våra stadgar för ytterligare information om medlemskap. ›› Klicka här.

 

Medlemsavgiften är för närvarande, 2005, 100 SEK per kalender år.

 

För att ansöka om medlemskap behöver vi följande uppgifter;

 

För- och efternamn

Adress

Födelsedatum

Telefonnummer

E-post adress

Land där du bor

Ange vilket medlemskap du önskar, fullt eller stöd medlemskap

Så snart vi har dessa uppgifter kommer vi att kontakta dig med anvisningar om hur medlemsavgiften betalas. När denna är betalt kommer du att få ett medlemsnummer som används för att registrera ditt val av medlemskap samt de aktiviteter du önskar delta i.

 

När du ansöker om medlemskap ger du oss också din tillåtelse att lagra informationen som nämns ovan så länge du är medlem. Om du väljer att lämna föreningen kommer vi att radera dina uppgifter ett kalender år efter ditt utträde.

 

Om du har intresse av våra språk kurser via Internet måste du ansöka om medlemskap på grund av rådande skatteregler innan du börja delta i dessa.

 

Betalning för språk kurser kan göras till föreningens postgiro konto, 1385862-6. Ange ditt medlemsnummer som referens.