Romano Paso Research Centre
Romsk riksorganisation med brinnande engagemang för romsk inkludering genom kunskapsspridning, utbildning, arbete och kultur.
FlashIntroRPRCStadgarMedlemskapNyheter & evenemangProjektImage GalleryOm
Om Romano Paso
Styrelse
Vårt syfte
Kontakta oss
Kort om romernas historia

Kort om romernas historia

Enligt vetenskapsmännen vet vi att det romska folket lämnade Indien ca 1000 e.Kr. Längs vägen in i Europa växte det romska ordförrådet genom lån från persiska, armeniska och grekiska. Liksom engelskan som lånade ord från grekiskan och franskan, så har romani gjort så med andra språk. En signifikant skillnad är dock att engelskan lånade och förändrades som helhet, vilket romain inte gjorde.

Utanför Grekland och genom resten av Europa påverkades de romska dialekterna separat. Man behöver bara åter vända blicken till engelskan och hur den talas i de södra delarna av USA och jämföra med hur den talas i västra England för att förstå de kommunikations svårigheter som dessa två "dialekter", som utvecklats genom tiden, skapar.

Allt hopp är dock inte ute. Det faktum att våra rötter finns i Indien och att vår grammatik och vårt ordföråd delar samma väg från Indien till Europa skapar grunden för oss som folkslag, samtidigt som det finns skillnader.
Slaveri, lidande och förtryck
Många människor, inklusive romer, har ingen aning om att romrer var förslavade, förföljda av kyrkan, led i förintelsen, och att det änn i denna dag finns lagar som inte tillåter deras existens. Den europeiska förföljelsen av det romska folket har haft stor effekt på fragmenteringen av romer, språkmässigt och kulturellt.

Segregations lagar har genom århundraden hållit romerna utanför den skriv- och läskunniga skaran, det är först under de senaste årtiondena som ansträngningar har gjorts av vissa länder för att skapa en förändring av detta.