Romano Paso Research Centre
Romsk riksorganisation med brinnande engagemang för romsk inkludering genom kunskapsspridning, utbildning, arbete och kultur.
FlashIntroRPRCStadgarMedlemskapNyheter & evenemangProjektImage GalleryOm
O Tari thaj e Zerfi
Romer I Centrum

Från idé till handling - En personlig återblick

 

Romer I Centrum började som en spontan idé en varm sommar dag år 2006 när jag promenerade i Kungsträdgården. Jag har länge velat nå ut med romsk kultur till allmänheten och inte bara till kulturintresserade. Här fanns inga grupperingar vare sig etniska, sociala eller samhällsklassiga. På stora scenen var det någon grupp som uppträdde och utan att tänka så var man indragen i evenimanget.

 

Då från ingenstans började en tanke ploppa upp i mitt huvud. Varför kan inte vi - Romer - ha en dag där vi kan bjuda på en härlig föreställning riktad till just denna blandning av folk? Visst har vi artist grupper som uppträder i stockholm men inte på en sådan öppen och central plats som kungsträdgården. Till sådana föreställningar söker sig folk som har ett visst intresse av romsk musik och kultur. De har redan en viss kunskap om romer och söker sig därför själva till föreställningarna. Jag ville att folk som i normala fall aldrig skulle gå på en sådan föreställning av romer också skulle få chansen att se vem vi är, ta del av våra visioner, vår kultur, språk, musik, mat och allt vad det innebär. Kungsträdgården skulle vara en ideal plats för ett sådant projekt.

Sam CarlquistJag tog kontakt med Sam Carlquist, dåvarande programchef på Kungsträdgården, och fick komma på ett möte för att berätta mer om min idé. Sam gillade upplägget och bidrog själv med många bra ideér. Vi startade ett sammarbete och sedan dess har vi fortsatt med samma koncept.

 

Romer I Centrum drivs av mig och Gregor Kwiek (RPRC) och sedan 2011 kör vi med samma koncept även i Göteborg och Malmö.


Syfte och Vision

 

Vårt syfte och vision sträcker sig längre än att enbart arrangera en musikfestival i vänskapens tecken med såväl nationella som internationella artister. Vi vill nå ut med vår kultur på ett sätt som är lätt att ta till sig, för såväl kulturintresserade som de som aldrig har sett eller träffat romer eller vår kulturhistoria. Just dans, sång och musik är väldigt inflätat i vår historia och kultur.

 

Genom alla tider, svåra som goda, har vår historia på något sätt återgetts i sången, dansen och/eller musiken. Vi har inte nedtecknat vår historia utan har på ett eller annat sätt varit tvugna att återge den med känsla och kraft genom dans, sång och musik som verktyg för att förmedla det vidare till nästkommande generationer. Denna tradition håller på att dö ut då många av våra ungdomar inte längre har chansen att lära sig det romska musikarvet som fortfarande lever kvar.

 

Vi romer har funnits i Svergie sedan 1500 talet. Vi är en del av Sveriges historia och är idag ett erkänt nationellminoritetsfolk. Men konstigt nog så är kunskapen om oss romer fortfarande väldigt liten idag medans de negativa förinställningarna är stora. Det ena ger väl det andra och det är just detta vi vill bidra med, stå för kunskap genom att tillsynesgöra vem vi är och vad vi står för. Dagens unga romer har väldigt svårt att integreras i sammhället och komma ut i arbetslivet. Vi är väldigt tacksamma för det som görs på regeringsnivå med rättigheter och lagar men sammhället i sin helhet måste bearbetas för att minska fientligheten och klyftan mellan oss och majoritetsbefolkningen. Våra arbetsgivare, grannar och medmänniskor finns där ute i sammhället och det är just där vi vill påverka genom att verka som en positiv motkraft. Hitintills har media stått för största delen av kunskapen om romer, och det mesta som visas är negativt och representerar inte oss som en nation. Därför vill vi inte längre vänta utan agera själva för att ändra attityder och rasism. Vi är för integration och vill främja en hälsosam utbyte av såväl kultur som traditioner med övriga sammhället. Vi tror att alla vinner på det och att detta kommer att hjälpa oss leva bättre sida vid sida och bidra som goda medborgare till sammhället.

 

 

I samband med detta evenemang bjuder vi in talare, ofta representanter från olika politiska partier, för att lyfta fram och betona viktiga ämnen som har anknytning till romer. Romer I Centrum i Stockholm har även ett mattält där det serveras romskinspirerade maträtter. Vi brukar även ha ett informationstält där vi ställer ut romsk litteratur, musik-cd:n, information om olika romska föreningar och annat material. På detta sätt vill vi öppna upp dörrarna och inbjuda alla att ta del av vår kultur, historia, språk och tradition.